23.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--ΝΥΧΤΑ--ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ---ΜΑΔΟΥΡΟ---ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ