3.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ--- ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ--- ΕΡΝΤΟΓΑΝ-ΣΕ ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ--- ΜΕ ΣΩΜΑ-ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΚΛΟΜΠ ΕΓΩ ΜΕ ΣΦΕΝΤΟΝΑ----ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ--ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ---ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ--ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ---

 Yagiz Karahan