31.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΛΑ--- ΑΠΤΟΗΤΟΙ --ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ—ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ—ΣΤΟ Μπακταπούρ--- ΤΟΥ Κατμαντού--- ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΠΑΛΑ--- ΑΠΤΟΗΤΟΙ --ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ


Prakash Mathema / AFP / Getty Images