26.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--- ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ--- ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΙΡΟΜΠΙ-- ΤΟΥΣ ΜΑΤατζήδες--ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΑΣ---ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ τα ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥΣ ΜΑΤατζήδες-

(Noor khamis-Reuters)