11.5.14

ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ---Πουλημένες μύτες--γαμψές--- της έδρας--στην εξουσία---και στα παίγνιά της---πουλημένες--ακόμη και τώρα--που μπορούσατε--εκεί που έπρεπε- -τον φασισμό να οδηγήσετε--Αντ' αυτού ki εσείς-πολιτικό ρόλο--του δίνετε---Πουλημένες μύτες--γαμψές-