11.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ--ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ---ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ

PIERRE CROM/LE