23.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΤατζήδες--ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΑΣ--ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΝΑιΡΟΜΠΙ-ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ τα ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ--ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΤατζήδες-

CARL DE SOUZA (AFP)