7.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ---ΣΤΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΡάΤΣΙ---ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

ASIF HASSAN (AFP)