13.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ---ΣΤΟ ΚΑΡάΚΑΣ--ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ----