28.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ---ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΞΩΣΗ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ---ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ--- ΜΕ ΜΠΑΤΣΟΥΣ-- ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ----ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ---ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΞΩΣΗ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ---ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ--ΜΕ ΜΠΑΤΣΟΥΣ--