4.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--- ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕ--- ΤΟ Mayflower --ΤΟΥ Αρκάνσας ΣΤΙΣ ΗΠΑ--ΟΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ--ΣΑΝ ΤΟΠΙΟ ΕΡΗΜΗΣ ΖΩΝΗΣ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ-- ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕ-- ΤΟ Mayflower --ΤΟΥ Αρκάνσας---ΟΙ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ--- ΣΑΝ ΤΟΠΙΟ ΕΡΗΜΗΣ ΖΩΝΗΣ-ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ-- -

Carlo Allegri-Reuters