6.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ--ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΠΟΤΑΜo--ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥ--ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ-ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ--ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΠΟΤΑΜo--ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥ---

Ritchie B Τόνγκο / EPA