21.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ-- ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ---- ΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ--ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΟΣ ΝΤΟΠΙΟΥ ΑΓΙΟΥ-ΣΤΗΝ-Parañaque ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ-ΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ-

Ezra Acayan / NurPhoto / Corbis