26.5.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ--ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ--ΣΤΗΝ Ras al-Amud---ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ

Ammar Awad / Reuters