17.6.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ-- ΩΣ ΠΑΙΔΙ- ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΣΤΟ ΚΑΣΜΙΡ----ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ---- ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ 1ΟΟ.ΟΟΟ ΔΟΥΛΟΙ---ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ-- ΩΣ ΠΑΙΔΙ- ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΣΤΟ ΚΑΣΜΙΡ

/ Farooq Khan / EPA