1.6.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ-- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ--- ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ---ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ