10.6.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ--ΠΙΣΩ ΜΟΥ--ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ---ΕΧΟΝΤΑΣ-- ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ--ΠΙΣΩ ΜΟΥ--

Nacho Doce / Reuters