1.6.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ--- ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ---ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Qabaris- ΣΤΗ ΧΟΜΣ---ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ

Yuri Kozyrev—NOOR for TIME