22.7.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ--ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΖΑ--ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ---

AP/KhalilHamra