17.7.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--- ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΜέΝΗ ΓΑΖΑ--στη--ΣΟΥΜΑΤΡΑ-ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ--ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ---

CHAIDEER MAHYUDDIN (AFP)