30.7.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---ΣΤΟ ''ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ''-ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -Kamal Adwan ΤΗΣ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗΣ Beit Lahiya.-ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ-- ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ----- ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ-- ΣΤΟ ΜΠΕΙΤ ΧΑΝΟΥΝ--ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΌΥΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ--ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ---ΣΤΟ ''ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ''

OLIVER WEIKEN (EFE)