28.7.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--- ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΕΣΣΑ--- ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ--- ΤΗ Shejaia---ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--

REUTERS / Mohammed Salem