15.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--- ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ-- ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ--- ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟ-- ΤΟΥ -18ΧΡΟΝΟΥ-- Michael Brown, -ΣΤΟ Ferguson--ΣΤΟ ΜΙΖΟΥΡΙ--ΤΩΝ ΗΠΑ--ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--- ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ-- ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ--

REUTERS/Lucas Jackson