27.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ-ΠΑΙΔΙ-- ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ---ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ---ΣΤΗΝ ΝΤΑΚΑ---ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ-ΠΑΙΔΙ-- ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ--

 Φωτογραφία: Abir Abdullah / EPA