6.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΣΑΣΤΙΖΟΝΤΑΣ---ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--- ΣΤΗΝ Μπέιτ Χανούν--ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ--ΣΑΣΤΙΖΟΝΤΑΣ---ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ---

OLIVER WEIKEN (EFE)