7.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ--- ΣΤΗΣ ΡΑΦΑ---ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ

AP Photo/Hatem Ali)