6.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ----ΣΤΗΣ Μπέιτ Lahiya --ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--

. REUTERS / Suhaib Salem