27.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---- ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ Shejaiya ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ----ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ Shejaiya ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

ROBERTO SCHMIDT (AFP)