27.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ Shejaiya----ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

ROBERTO SCHMIDT (AFP)