27.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ Shejaiya ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ----ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

ROBERTO SCHMIDT (AFP)