11.8.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ-- ΣΤΗΝ ΝΤΑΚΑ-- ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ-- ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ--- ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ---ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΑΣ -ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Tuba Group--ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ-- ΣΤΗΝ ΝΤΑΚΑ--