6.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ Ή ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ---ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑ-----ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ---ΜΕΣΩ ΜΕΞΙΚΟΥ---ΣΤΗΝ Arriaga---ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ-ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ-

REUTERS/Jorge Dan Lopez