6.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ--ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΞΟΡΙΑ---ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ--ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ--ΤΟΥ ΕΘΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ- ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ--ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ---ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ--ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΞΟΡΙΑ

Emily Gerardo (Médicos Sin Fronteras)