22.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟ--- ΣΤΟ ΡΕΙΘΡΟ--- ΔΡΟΜΟΥ-ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΑΜΑΜΠΑΝΤ---ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟ-ΣΤΟ ΡΕΙΘΡΟ---


Muhammed Muheisen/AP