3.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ---- ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΜΟΥ---ΣΤΟ ΜΟΥΜΠΑΙ----ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ

Maciej Dakowicz