6.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ-- ΤΗ ''ΓΟΥΒΑ ΜΑΣ'' ΑΠΟ ΨΗΛΑ--- ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ---ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ-- ΤΗ ''ΓΟΥΒΑ ΜΑΣ''

Claudia Jaguaribe