30.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΝΟΝΤΑΣ---- ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ----ΣΤΗ ΓΑΖΑ---ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΝΟΝΤΑΣ---- ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ

MAHMUD HAMS (AFP)