3.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ--ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ--ΣΤΗΝ ΜΠΕΙΤ ΧΑΝΟΥΝ----ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ--ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ-

CreditWissam Nassar/ The New York Times