4.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ--ΤΗΣ --Σριναγκάρ-ΤΟΥ ΚΑΣΜΙΡ------ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ---


/ Tamim Ahmad / Αλ Τζαζίρα