9.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ----ΣΤΟ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ---ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ--ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ---