3.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΔΙΧΤΥΑ---- ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ---ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ---ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΔΙΧΤΥΑ--ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ---ΣΤΗ ΓΑΖΑ-

MOHAMMED SALEM (REUTERS)