8.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ--ΓΙΑ ΛΙΓΟ--- ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ--- ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ---ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ----ΣΤΗ ΓΑΖΑ----ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ--ΓΙΑ ΛΙΓΟ- ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ-ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ-


 Mahmud Hams / AFP / Getty Images