1.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ---ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ- ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Michael Brown---- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ---ΣΤΟ St. Louis- ΤΟΥ--Missouri---ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ---ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ- ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Michael Brown---- ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ-

REUTERS/Adrees Latif