17.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ---- ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ---ΣΤΟ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ--- ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ---(Movimento dos Sem-Teto)---ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ---ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ--ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ---ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ--- ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΝ--- ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ---ΣΤΟ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ---- ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ--- ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ----

. REUTERS / Taba Μπενεντίκτο