8.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ---ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ Petrovskiy ΤΟΥ Donetsk---ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

MSTISLAV CHERNOV-AP