16.9.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ--- ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΜΑΣ---- ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ--ΣΤΗ- Shejaia--ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ-- ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ---

Photo by Ahmed Hjazy/Pacific Press