10.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΝΕΡΑΚΙ--ΣΤΗ ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ--ΩΣ ΣΠΟΥΡΓΙΤΑΚΙ--- ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ--- ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΝΕΡΑΚΙ-


PHILIPPE DESMAZES (AFP)