11.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΖΩΝΤΑΣ--- ΣΤΗΣ ΓΑΖΑΣ--- ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ---ΖΩΝΤΑΣ

YANN LIBESSART / ΓΙΑΤΡΟΊ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ