17.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----------ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ--ΣΕ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ---ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ-- ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ---

Gabriel Chaim