23.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ--- ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ--- ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΕΥΣΗΣ OΠΩΣ ΤΟΝ ΛΕΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ---ΣΤΙΣ ΦΑΒΕΛΕΣ----ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ-